Oppdrett av gullfisk

opprettet den under Gullfisk

Oppdrett av gullfisk

Gullfisk er enkel og få til i Norske hagedammer. 
Den mestrer Norsk klima godt og formerer seg lett ute i dammen når temperaturen passerer 16-18 grader. 
Den leger normalt rogn på plantenes blad, så sørg for er grunt parti godt beplantet med siv eller sumpplanter. 
Mange blir overrasket når høsten kommer og dem plutselig får øye på små brune yngel. 
Med unntak av shubukin Gullfisk er yngel født brun og utvikler fargene først etter et år eller to, så mange har derfor ikke lagt merke til at fisken har formert seg tidligere på sommeren. 
Hvor mange som vokser opp fra en gyting avhenger av gjemmesteder og tilgang på mat. Men med gode forhold er det fult mulig å oppdrette 500 yngel i en Hagedam på 10.000 liter. 
Vi har fått tilsendt en video av Hans Ole Mortensen der han har filmet gullfisk i lek ( gyting). Hannfiskene jager hunnfisken opp i overflaten nær planter eller siv på grunt vann, der hun sprer egg som kleber seg fast på blader og iløpet av et sekund har hannen befruktet eggene med melke. 
I vedlagt video kan du se hvordan dette foregår og du vil kanskje gjenkjenne denne oppførselen i egen dam. 
i forkant vil du se hanner som jager hunnen rundt i vannmassene og er spesielt interessert om hun svømmer inn mot egnede gyteplasser som er i grunne soner. Følg spesielt godt med når vanntemperaturen stiger over 16-17 grader på våren

Link til video 

https://youtube.com/shorts/2Zx7t9UZ3gY?feature=share

 

https://youtube.com/shorts/2Zx7t9UZ3gY?feature=share

 

Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din