Luftpumpenes egenskaper:

  • Ved bruk av luftpumpe i dam eller akvarie, server man mange funksjoner for fisk og aquatisk liv.
  • Tilfører oksygen i vannet.
  • Sørger for fjerning av carbon dioxide og hydrogen sulfide.
  • Luftboblene gir sirkulasjon i vannet.
  • Vann i bevegelse lager isfritt område vinterstid.
  • Gir oksygen til bakterier som bryter ned avfallstoffer.
preload spinner

Luftpumper forbedrer oksygennivået i hagedammen, skaper en åpen råk og fremmer sunn vannkvalitet for fisk. Disse enhetene er essensielle for å opprettholde et balansert og optimalt miljø i dammen din. Ved å øke oksygenet i vannet bidrar luftpumper til fiskens trivsel og helse. 🐠🌊 #akvarium #luftpumpe #vannkvalitet