Sumpplanter:
Fellesnevneren for disse plantene er at de liker og stå i sumpområder/vått miljø. Noen vil bare ha fuktig jord, andre vil kun ha røttene i vann, mens andre kan faktisk stå ganske dypt, slik som F.eks dunkjevler. Godt kjent i og rundt norske vann og bekker.

 

Vannplanter:

Fellesnevneren for disse plantene er at de trives best under vannoverflaten. 
Disse tåler kun korte perioder over vann, ellers tørker disse ut.
De fleste inneholder også lite cellulose som medfører at de har problemer med å holde seg oppreist over vannet.

Vannplanter er generelt gode til forbedring av vannkvaliteten og gir oksygen .

De gir og beskyttelse og trivsel for fiskene, og mange amfibier og organismer er avhengig av planter for og trives.

Dessverre begrenser forskrift om import av denne kategorien mye, slik at vi ikke har noe stort utvalg av planter vi kan anbefale for norske hagedammer, men mange vokser vilt om du har tilatelse til å ta en avlegger. 

Å sende planter i post er en nødløsning da mange sliter med å få kjøpt disse lokalt.

Plantene overlever fint i postpakke, men når pakken kastes hit og dit ser ikke alltid dette så fint ut når du pakker opp.

Er den veldig stygg anbefaler vi å klippe den ned å la den få skyte nye skudd fra potte før du planter den ut i selve dammen. 

Pris pr plante om du plukker selv i butikken er 79,- pr plante . 

preload spinner