Fremskynd biologien i hagedammen med 100 År .

opprettet den under Filtrering til hagedam/koidam

Fremskynd biologien i hagedammen med 100 År .

Når du anlegger en hagedam eller gårdsdam er det alt for mange som fyller vannhullet og regner med vannet skal holde seg reint og klart.

Det settes og til pumper og filter, men vannverdiene er i perioder dårlige og spesielt på vår og høst blomstrer trådalger og vannet er tåkete.

Dette skyldes at dammen ikke er bra balansert og øko systemet i dammen er i ubalanse . Oftest med for mye fisk og dermed overskudd næring og nitrat i dammen. 

Ønsker du bedre balanse, kan du ikke sitte i 100år og vente på at smådyr skal komme krypene eller flyttes via fugler eller liknende.

Du må derfor fremskynde denne balansen ved å hente nyttedyr i tjern lokalt rundt der du bor. 

Husk at flere dyr er fredet eller ulovlig og ta med til andre dammer. 

Fisk, Kreps, musling og salamander kan du ikke ta med hjem.

Men vi har 154 små krepsdyr arter i Norske ferskvann 

Disse lever i alle slags ferskvannshabitater fra fjell til lavlandet, inkludert store innsjøer, små dammer, bekker og elver. 

Vannlopper (Cladocera) og hoppekreps (Copepoda) er to store artsgrupper som begge har mange titalls arter hver. 

Krepsdyr har en viktig funksjon i økosystemer i ferskvann, blant annet som gode renholds arbeidere ved å nedbryte planterester og slam i bunnlaget. 

Små krepsdyr er og viktig næring for fisk. 

Ulike arter lever enten strandnært eller ute i de frie vannmassene.

Arter du skal se litt ekstra etter er f.eks gråsugger som nærmest støvsuger bunnfall og råtne planterester samt Dafnier som filtrerer vannet for svevealger.

Har du en god stamme dafnier vil f.eks Uv-C lys være bortkastet. 

Magna dafnien er vist nok mest effektiv, men er kun å finne få steder i Norge.

Lurer du på hvordan mange av vannlevende smådyr ser ut? Anbefaler vi og Google « Bestemmelsesduk Smådyr i ferskvann i farger» 

Trykk på bilde og du får en enkel og god oversikt. 

 

Dyrene fanger du enkelt med vår artemia hov til 40kr.

Link hov

 

https://shop.tropex.no/nettbutikk/460-haaver-og-termometer/10220-hov-finmasket-10cm/

 

Ta med den finmaskede hoven (0,3mm masker ) og en vannkanne på en rundtur i nærmiljø og fremskynd dammens biologiske balanse med flere tiår. 

God tur! 

Hilsen Tropex 🪳🐜🦟🪱🦗


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din