Tilbud på PP rørdeler med pakning  / kan ikke limes . 
Rodusent Walshir / Italia . 

preload spinner