Salt i koidammen eller ikke ?

opprettet den under Koi

Salt i koidammen eller ikke ?

Salt i koidammen eller ikke ? 

Vi får stadig spørsmål om bruk av havsalt i hagedammen og hvor mye salt skal eventuelt brukes.  I gamle koi bøker fra 80-90 tallet, står det også at salt kan hjelpe mot syke fisk ( parasitter ) Det var delvis riktig den gang, men ikke det samme i dag.                                                                                         

Costia og  Chilodonella er to plagsomme parasitter i Koi hobbyen, og frem til tidlig 2000 tallet, fungerte salt på å nedbryte disse eller i det minste begrense mengden parasitter såpass at koiene ikke døde.  I dag tåler costia mer salt en Koi og har svært liten efekt på Chilodonella, selv med saltmengden 6 promille ( 6kg salt pr 1000Liter vann ) 

Derfor er ikke salt lenger noe som kan brukes mot dette. Kaliumpermanganat eller malakitt/formalin blandinger syntes vi har langt bedre effekt en salt. 

Når jeg nå beveger meg innom behandling av syke fisk, må jeg presisere at jeg ikke er dyrlege eller koi veterinær. Denne infoen er basert på 30år med Koi erfaring + butikkens kontakter i Koi industrien, samt dyrleger med koi/fisk som fagfelt i utlandet.All medisinsk behandling og diagnoser av syke koi, skal settes av dyrleger og ikke av meg. Du kan gjerne komme til oss og vi kan sammen finne f.eks parasitter i mikroskop. Men jeg kan altså ikke anbefale deg hva du skal bruke for å bekjempe problemet. Dette fordi jeg ikke er veterinær med fisk som fagfelt. Dette er noe jeg forstår og er en regel for å unngå feilmedisinering fra bedrevitere. Problemet er at vi har få dyrleger i Norge med akvariefisk/koi erfaring som vil ta oppdrag på dette feltet. Men vi tror det kommer med hobbyens vekst. 

Hvordan gjør vi på Tropex 

Hos Tropex brukes salt uka etter ankomst av koi. Vi bruker da 4 promille ( 4kg pr 1000liter vann )  Dette bruker vi etter stresset fisken utsettes for under transport fra oppdretter i Japan og hjem til vannet og vannverdiene vi har på Tropex. Salt hjelper fiskens Osmoregulering ( opphenting av fiskens saltnivå ) 

Utover dette kan jeg finne på å bruke salt dersom fisken har bakterielle problemer etter dårlig vannkvalitet en periode.  Men om dette har hatt gode virkninger har vi litt blandede hell med, Det er fordi vi tror enkelte bakterier trives like godt, selv i 6 promille salt.             Mot bakterie problemer som følge av tett fiskebestand har vi siste 10 årene gått over til bruk av supertab ( en slags klor tablett blanding ) Noe som er litt artig med dette, er at vi startet å bruke dette selv ved høyt bakterietrykk for 10 år siden, mens nå jobber norske forskere med noen prøveprosjekt som går ut på bruk av klor mot lakselus (Gyrodactylus salaris). Det sies å ha gode resultater om elven er ganske ren. Hvordan kom norske forskere på denne ideen ? Hadde vært gøy om dem sa at ideen med testing av klor, er hentet fra akvarie eller Koi hobbyen.                 

Salt under isen vinterstid 

Ideen om salt på vinteren i små grunne dammer kan ha positiv effekt. Det nevnes 3 promille ( 3kg på 1000 liter vann ). Dette for å hjelpe fisken når den er svak på sen vinter. Nå anbefaler vi egentlig ikke Koi utendørs i små grunne dammer uten oppvarming, men som nød er det kanskje et greit tips.  Selv har vi aldri prøvd dette.

Salt mot Trådalger 
Havsalt 2-3 kg pr 1000liter vann kan gi begrenset trådalge vekst, men gjelder ikke alle typer. Vi har jo f.eks også trådalger i havet der salt innhold er 26-27kg pr 1000liter. I tillegg har vi ofte planter i dammen som ikke liker denne saltmengden særlig.  Vi stopper matingen av Koi og lar dem beite mest mulig, så benytter vi alltid Algisin dersom trådalgene tar overhånd  i koidammen. 

 

Jeg har oversatt litt nyttig salt informasjon fra en engelsk kjent Koi doktor med navn Paula Reynolds. 

Her er det mye interessant for deg som vil lære av en som kan faget.

 

Type salt 

Natriumheksacyanoferrat er en vanlig ingrediens i salt som selges i Storbritannia og brukes i akvakultur. Selv om dette inneholder ekstremt lite spor av giftige stoffer, har det ikke vært noen negative effekter i koi når den brukes riktig. Rent vakuumtørket eller PVD-salt er trygt og billig for koibruk, og kokesalt kan også brukes. Det er flere produkter som selges merket som tonic eller helsesalter som antyder at de ikke er rent saltbaserte. Jeg må se på alle disse produktene i laboratoriet mitt for å kommentere dem. I denne artikkelen refererer vi til PVD-salt og det er denne typen salt som anbefales til medisinske formål i koi.

 

Salt og koi

Hver fiskeart har sin egen unike fysiologi og individuelle krav til miljømessig saltholdighet da salt spiller en viktig rolle i normal fysiologisk funksjon. Noen marine og tropiske fiskearter trenger et visst nivå av salt i miljøet for å opprettholde god helse, men koi har ingen slike krav og bør ikke leve i saltvann. Det er av denne grunn at bruken av salt i koihold bør begrenses til terapeutiske og medisinske formål. Salt har gunstige egenskaper ved å behandle bare visse koi-helseproblemer, og det har også potensial til å drepe alle levende ting hvis det brukes feil.

Hovedeffekten av å leve i en saltvannsløsning er kontrollen den utøver over osmotisk regulering. Osmoregulering er kontroll av kroppsvæsker, og når det gjelder koi, som er en ferskvannsfiskart, er det en høyere saltkonsentrasjon i kroppen slik at nyrene fungerer effektivt og skiller ut mer urin enn marine fiskearter. Totalt salttap forhindres av spesielle celler som absorberer det fra urinen før utskillelse. Nyrene er hovedsakelig involvert i å filtrere urenheter fra blodet, og når de ikke fungerer normalt, lagres væsker i kroppen i stedet for å skilles ut. Mekanismene som setter i gang væskeretensjon er komplekse og funksjonssvikt i kroppen, hormonelle påvirkninger og ulike sykdommer er alle mulige årsaker. Siden den underliggende årsaken sjelden er åpenbar, kan en saltbehandling ikke være den rette veien å gå.

 

Risiko ved salt bruk 

Det er mange forskjellige doseringer som er foreslått for saltdipper, saltbad og for lengre bruk av salt. Dette er forvirrende, så jeg kommer ikke til å legge til dette med et dosenivå for en dukkert, i denne artikkelen. Å utsette koi for høye nivåer av salt i noen sekunder er en risiko, og selv mild dypping er stressende for koi. Dips har ikke stor suksess fordi de ofte blir sett på som en helbredende behandling, men de har ingen innvortes effekt og brukes hovedsakelig for å redusere alvorlige parasittinfeksjoner på kroppen eller i gjellene. Et saltbad som varer i flere minutter kan være egnet for skader, gjelleinfeksjoner og tykt slim og er tryggere enn en svømmetur, men likevel stressende. Lengre behandling av salt kan vare i flere uker og har større nytte internt, avhengig av problemet.

Å kombinere salt med andre medisiner kan skape en giftig kjemisk cocktail, så sjekk før du bruker et produkt i saltvann for å se om det kan kombineres med salt.

Hvis du skal legge fisken til å nellikkolje for å sove, ( Koi bedøvelse) ikke bruk vann fra en dam eller karantenetank som inneholder salt!

 

Hvorfor anbefales salt?

Med så mange råd som sirkulerer om bruk av salt for ethvert problem, bør koi-eieren stille spørsmål ved hvor trygt det er.

Denne artikkelen beskriver salt som gunstig i kortsiktige bruksområder. Rådene om å holde koi-dammer i en konstant saltløsning på lang sikt er ikke noe du bør tenke på. Salt kan bidra til å forhindre noen helseproblemer, og det begrenser også veksten av alger, derav anbefalingen. Men de som går inn for kontinuerlig bruk av salt har ikke sett konsekvensene og er ikke klar over koi-biologi. Koi-fysiologi er et ferskvannsliv. Kontinuerlig saltholdighet i dammen er langt fra ideell for livslang velvære.

 

Salt i dammen

Hobbyister blir noen ganger rådet til å dyppe en nyinnkjøpt koi i en sterk saltløsning i stedet for å sette dem i karantene. Ingen dip kan muligens erstatte karantene fordi prinsippene bak begge metodene er ekstremt forskjellige. Å senke koien i alle slags midler, for eksempel salt eller kalium, vil forårsake stress og kan fjerne det beskyttende slimlaget. En koi som er stresset og uten slim vil være den mest sårbare fisken i dammen. En dukkert vil sannsynligvis bare hjelpe et åpenbart eksternt problem. Koi er ferskvannsfisk, og bruken av salt i koihold bør begrenses til de sykdommene og tilstandene hvor det er kjent å være fordelaktig når det brukes på et passende nivå.

Hobbyister følger ofte rådet om å drysse en håndfull salt i dammene deres hver uke, og noen holder koien i mye høyere konsentrasjoner. Koi-eiere stiller ikke spørsmål ved slik praksis, da salt blir sett på som naturlig. Imidlertid faller ikke volumet salt som foreslås, for eksempel en håndfull, under et nivå som ville ha noen effekt hvis det var et helseproblem. I andre tilfeller lever koi i for mye salt for god helse, og deres langsiktige velvære er i fare. Mens noen hobbyfolk foretrekker å tilsette salt til dammen om vinteren, er denne praksisen ment for koi i grunne dammer som er omtrent 2 fot dype eller for fisk som ikke ble tilberedt før vinteren. Hvis koi sliter i løpet av en lang kald vinter, kan salt hjelpe på maksimalt 0,3 % . Men i en godt designet dam med god dybde, bør de fleste koi ikke trenge salt for å overvintre.

 

Salt for koi helse

Hvordan man bruker salt effektivt når man behandler koi blir ofte misforstått. Internett kan ikke gi informasjon om koi-velvære eller helse fordi noen deler er spesialiserte områder.

Artikler kan bli utdaterte og til tross for gode intensjoner er noen råd faktisk innfestede myter. Å råde en hobbyist til å bruke salt når fiskene hans er apatiske kan få konsekvenser hvis koi-eieren som ber om hjelp ikke er klar over at dammen hans har blitt forurenset av andre faktorer.

Så en viss forsiktighet når du trenger å hjelpe andre. Salt kan ikke kurere alle sykdommer eller fullstendig utrydde parasitter. Det er mer realistisk å si at det på et passende nivå kan bremse reproduksjonskapasiteten til mange koi-patogener som parasitter, bakterier, virus og annet damliv. Det kan også bidra til å ta press på visse organer under visse sykdommer.

 

Korte bad for ytre skader

Hvis man trenger å gjøre et saltbad, anbefales ca 1,9% -2,5% - (se tabellen nedenfor for metriske mål). Dette er det generelle doseringsnivået for et 5 til 10 minutters bad. En luftstein i badekaret gjør det tryggere og hjelper koien. La aldri en fisk være uten tilsyn, og hvis koien stadig "støter" inn i kanten av karet, ta den med til et annet kar uten salt og prøv igjen senere. Åpne sår forårsaket av skader kan renses av saltets egenskaper. Gjelleproblemer varierer avhengig av årsaken, og noen kan lindres ved et saltbad, spesielt når det er overflødig slim og belegg på gjellefilamentene. Noen parasitter som costia kan dø etter et saltbad, men mindre vellykket med en rask dukkert. Fiskeiglen, Piscicola Geometra, reduserer grepet på verten når den senkes i salt og blir lettere å fjerne og stikkmerket som lages av iglen desinfiseres av saltet og forhindrer en sekundær infeksjon.

Væskebalanse og salt

Nyrene er først og fremst involvert i å filtrere urenheter fra blodet, og når de ikke fungerer normalt, lagres væsker i kroppen i stedet for å skilles ut. Mekanismene som setter i gang væskeretensjon i kroppen er komplekse og kan være forårsaket av funksjonsfeil i et kroppssystem, hormonelle påvirkninger samt sykdom. Siden den underliggende årsaken sjelden er åpenbar, er det ikke alltid lett å kurere problemet. Noen koi er mer utsatt enn andre for å utvikle væskeretensjon og det er mer vanlig om våren. Dropsy er ikke en sykdom; det er et tegn på at reguleringen av væske i kroppen ikke fungerer. Det kan sees under ulike sykdommer, spesielt bakteriell infeksjon. Vanligvis fører vattsyre til at skjellene hever seg over hele kroppen, noe som kan minne om en kjegle, og øynene kan også stikke ut.

Koi med vattsyre, uavhengig av den underliggende årsaken, kan forbedres hvis de plasseres i en karantenetank med 0,3 % salt. Etter 12 timer kan denne økes til 0,6 % inntil hevelsen avtar. Når kroppen har normalisert seg, hvis bakteriell sykdom mistenkes å være årsaken til vattsyre, kan antibiotika være nødvendig.

Koi med åpent sår eller skade kan også tas inn i karantenetank og behandles på samme måte som fisk med vatt. Det er viktig å minimere tap av kroppsvæsker eller damvann som kommer inn i kroppen, salt kan hjelpe med dette og balansere nivåene i koiens kropp. Hver periode med isolasjon må utføres i en godt filtrert tank fordi ammoniakknivået vil stige og hvis koien har vatt, vil ammoniakknivået øke. Rikelig med oksygen er viktig i all behandling/medisinering av syk fisk, spesielt de som lider av vatt eller skader.

Balansen

Kalium og natrium er naturlig tilstede i fiskens kropp, da de er viktige komponenter i homeostase, som er den perfekte balansen i kroppen. Men det er mange påvirkninger på nivåene av disse to viktige stoffene. Fisk er for overlevelse avhengig av evnen til å tilpasse seg raskt og overleve korte perioder i mindre enn ideelle vannforhold. For eksempel lever ferskvannsfisk som koi normalt i vann med et høyt nivå av hydrogenioner. Hvis damvannet plutselig blir mer alkalisk, må koiene produsere hormoner for å takle denne endringen. Hormonene må skape en balanse mellom det nye nivået av alkalitet i damvannet og de indre kroppssystemene som må jobbe i harmoni for å holde koien i live og sunn. Organene i kroppen må behandle hvert minutt av miljøendringer som oppstår, og ett organ eller kroppssystem påvirker i sin tur et annet. De små atferdsendringene i koi har alle triggere, men de fleste vil gå ubemerket hen av koi-eieren som bare observerer når en større endring finner sted. Innføringen av salt vil utløse nok en tilpasningsfase som sunn koi ikke trenger, og det er derfor salt kun skal brukes som medisin.


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din