Salg av vannplanter starter igjen April 2020, men flyteplanter tar tid å få salgsklare og ofte ikke salgsklar før Juni måned. 


 

Flyteplanter:
Navnet forklarer kanskje best hvordan disse plantene er, generelt så er det planter som vokser på vannoverflaten, noen er helt frittflytende mens andre helst vil ha rotfeste mot bunnen. De fleste vil helst være i områder hvor det er rolig vann.

 

Dessverre begrenser forskrift om fremmede organismer denne plantegruppen slik at vi ikke har noen planter vi kan anbefale for norske hagedammer.