Før du limer pvc rør eller limeslange skal limeflaten renses med cleaner eller aceton.

Påfør rikelig med lim på begge flater før du presser limedeler sammen. 
 

preload spinner