preload spinner

Filtrering av hagedam 
Et hagedamfilter har som oppgave å fjerne rusk og gi glassklart vann i dammen. Filteret har også som oppgave å bryte ned avfallsstoffer biologisk.

Til dette trengs et filtermedie med stor overflate så bakterier har overflate å gro på. Bakteriene trenger oksygen og medie må være mulig å rense enkelt.

Samtidig må selve filteret ha en god løsning for rens, samt riktig dimensjonert for vannmengden som bør passere filteret. Minemum 50% av vannmengde i dam bør passere filteret pr time.

Mange filtere har også integrert uv lys som steriliserer sveve-alger så disse dør ut iløpet av en livssyklus. En svevealge lever ca en uke  Svevealger er så små at du ikke kan se disse med det blotte øye, men når disse blir mange nok vil vannet få et kraftig grønnskjær. 
Dette er ofte et større problem i lukkede foliedammer fremfor naturlige dammer og tjern. 
Årsaken er at foliedam har lite overflate til bakterier sett mot naturlig sand eller leirebunn, og dermed blir avfall raskt næring til alger.

Vi har ofte tett fiskebestand sett mot naturlige innsjøer og derfor trenger spesielt koidammer med store koi svært godt filter.

Mindre damfiltere er ofte komplett med litt av alle fungsjoner  Mekanisk,Biologisk og med integrert uv-C lys , mens store koidam filtere ofte utfører kun en eller to av oppgavene. 

Mekanisk filtrering  Fjerner partikler fra vannet. Dette er normalt filere vi kaller sievefiltere eller trommelfiltere. Med dagens tromelfiltere kan vi levere filtere som renser seg selv med høytrykks pumpe og rensen likner spyling med høytrykkspyler.. Disse bruker ca 1Liter vann under rens og avfallet renner ut  i sluk. 

 

Biologisk filtrering Biologisk medie er bolig for gode bakterier som bryter ned avfall,          Vi kaller denne prosessen nitrifiserings prosessen . Amonia oppstår etter avfall , dette brytes ned av bakterier til Nitrit , deretter bryter nitrit bakterier dette ned til Nitrat .
Nitrat er det samme som gjødsel . For å fjerne gjødsel trenger du planter. 
Om du da har fisk, ender , amfibier eller annet som spiser planterester, ja , da er sirkelen komplett ! 

Biologiske store koi filtere, kallers ofte movingbead eller bead filter.                                           I mindre damfiltere brukes gjerne skummgummi eller filtermatter av fiskesene , men kan og benytte medie som F.eks lavastein , leca , plastkuler zeolitt filtersupstrat etc. 

Uv-C Filtere I tillegg til å sterilisere alger steriliserer uv også bakterier. Om vannet siger sakte forbi kan Uv-C lys også avlive virus. Disse sitter ofte interegrert i mindre komplette filtere. 

Skal du ha store fisk må du beregne kraftig filter  10 store koi på 50-70cm spiser over en kg mat i uka , noe som betyr mye avfall og godt dimensjomnet filter er nødvendig. 
 

Tropex har i hovedsak filtere fra 3 ledende filterfabrikker. 2 har produksjonen i Nederland og en i Kina  Vi har sammarbeidet i 30 år med den ene i Nederland og 15år med Kina fabrikken. Dette gjør at vi er sikre på to ting .                                                                                        Tropex har mye kunnskap om dam filtrering og Prisen er bare best ! 
 

Filter er vanskelig å velge, selv for den med erfaring , ta derfor gjerne kontakt eller ta turen innom butikken i Hallangsveien 91 / 1455 Nordre Frogn for å se fysiske løsninger og en hyggelig filterprat . Vi ser frem til å vise deg.løsninger.