Viktige lover og regler om Hagedam 

Opprettet den

Viktige lover og regler om Hagedam 

Det er enkelte lover og regler som er viktig å passe på for en som etablerer en dam i hagen. 

Det er derimot ingen krav om offentlig godkjennelse for etablering av en liten dam på privat grunn,.

Dersom dam bygges nærmere en 4 meter fra naboens grense, vil naboen kunne klage, dersom vedkommende mener den er utrygg eller mangler sikrings tiltak. 

Er du i tvil kan teknisk etat i kommunen kontaktes.

 

Hagedam med dybde over 20cm skal sikres, så barn ikke drukner.

Det er ingen spesifikke regler på hvordan, og det stilles varierende sikrings krav etter skjønn og beliggenhet.

Det er teknisk etat i din kommune som vurderer og evt godkjenner sikring.

Dersom du bor svært avsides og får godkjent dam uten sikring, bør du få dette skriftlig. 

Har du allerede en gammel natur dam og ønsker og oppgradere mye, bør du 

rådføre deg med kommunen om hvor grensen evt går, før den juridisk også omfattes av nye sikringstiltak i form av demnings brist eller druknings fare.

Husk at du kan bli stilt ansvarlig, dersom du ikke har gjort tiltak som hindrer drukning.

 

Forskrift om fremmede organismer

Av fisk er bare koi og gullfisk du lovlig kan sette ut i lukket hagedam, uten søknad til Klima- og miljødepartementet.

Med lukket dam, menes at ikke vann skal renne inn og ut av dammen så det er fare for spredning i norsk fauna. 

Skulle det være fare for at overvann kan føre fremmede organismer til nærliggende vann eller bekk, skal dammen ha et overløp med drenering til offentlig avløp.

Sett aldri damfiskene ut i norske vann eller vassdrag, dette kan spre arter og sykdommer. 

Vennligst respekter dette!

 

Amfibier i dammen 

I utgangspunktet er alle amfibiene, det vil si salamander, frosk og padde, fredet.

Vanlig salamander, vanlig frosk og padder er veldig vanlig at dukker opp i hagedammene våre, spesielt distriktet rundt Oslofjorden, men også langs kystnære strøk i Sør-Norge.

Vi hagedam eiere som kunstig holder konstant vann i våre dammer, selv på tørre sommere, kan ta mye av æren for at disse ikke er  «nær truet» 

To av amfibiene står på den norske rødlisten, stor salamander som «nær truet» og spissnutefrosk som «sårbar».Skulle stor salamander eller spissnutefrosk dukke opp i dammen bør det gjøres tiltak som sikrer disse. 

Vannplanter 

Som vanlig hageplanter skal heller ikke vannplantene vi har i dammen spres i naturen. Det er mange vannplanter vi ikke kan importere, men det er ingen forbud mot å ha disse i hagedammen. Dette gjelder mange arter som er helt vanlig å finne viltvoksende i norsk natur . Eks: Myrkongle, Gul nøkkerose og Bukkeblad 

Planter det er forbudt å innføre, sette ut og omsette er Froskebitt familien og vasspest familien.

Det er stadig endringer i lover og regler og vi som er impottør og selgere er hele tiden lovpålagt og informere og veilede kunder, så reglene følges. 
Har du tips om at vi har tolket regler feil eller bør ha med mer informasjon, setter vi utrolig stor takk for hjelp. 
Send oss e-post  på hagedam@tropex.no eller ring Øivind i Tropex tlf 93001654 

Oppdatert 23.06.2024 

Team Tropex 

 


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din