Steriliserer svevealgene i dammen, algene dør ut og du får klart vann.
Du er sikret å unngå grønt vann dersom du dimmensjonerer UV-C enheten iforhold til damstørrelsen.

Vi anbefaler minemum 3 watt pr. 1m3 vann, og 50% av vannmengden i dammen må passere lyset pr.time. Uv-C stråler fra lysrøret blir svakere jo lenger tiden går, på samme måte som solarium.

Uv-C strålene reduseres ca -40% iløpet av sesongen, så du må derfor bytte rør jevnlig.   Philips rør er kjent for sine kvalitets lysrør, også i uv serien. 
 

preload spinner