preload spinner

Vannplanter, kant og sumpplanter.

 

Jo mer planter du har i dammen jo enklere får du dammen i biologiske balanse
Dette fordi planter bruker overskuddsnæringen i dammen, og konkurerer med algene når det gjelder næring, med andre ord jo mer planter jo mindre problem med algevekst.

Vi ånbefaler å sette høye siv planter i bakre del , så ikke disse etter hvert tar hele innsynet til vannspeilet.

 

Vannliljer bør plantes i store baljer , se plantetips vannliljer her :  

https://shop.tropex.no/nettbutikk/110-vannliljer/

 

 

Sump og kantplantene anbefaler vi å sette veldig grunt i vannlinja og feste disse godt mellom steiner å grus .

Dersom du planter høyt siv, kan du med fordel klippe ned sivakset så røttene får festet seg godt, spesielt om planten står et vindfullt sted. 

Planter i dammen lever som nevnt av næringen i vannet, har du mye fisk? Vil avfall fra fiskene gjødsle vannplantene.  Da trenger du ikke spesial jord i dammen for at plantene skal trives. 

Har du dam uten fisk eller moderat fiskemengde kan vår spesial jord/leirE benyttes, men du kan også benytte vanlig  "skrinn" skogsjord med endel sand.og grus. Dette finner du i nærheten.

unngå gjødslet kjøpejord tilsatt gjødsel, dette vil gi en kraftig algeoppblomstring. 

Brukes jord er det lurt og sikre at jorden ikke siver ut i vannet, ved å f.eks dekke over jorda med stein og vi har eventuelt tøy stykker som kan benyttes i pottene om du ønsker at leire i ikke skal sive ut i vannet og hjørne dammen uklar i lengre tid. 

Plantesekker er og et godt hjelpemiddel for dette. 
Vi anbefaler at du planlegger noen større grunne soner i dammen der man ønsker å beplante.
Årsak til dette er at det er svært mange planter som trives på dybden 0-10cm .

Om du legger folien med 20cm dybde og fyller sonen med 10-15cm stor og småstein får planter og evt yngel en ypperlig plass. 
På dybder over 20cm er det få planter som liker å bli plantet på, riktignok kan noen vokse ned til 30-40 cm ,men ikke sett ny plante så dypt, den kan ett drukne eller bruke ekstra lang tid til å etablere godt i dammen. 

 

Hvis man leser i blader eller brosjyrer, eller for den saks skyld på nett, så beskrives det ofte at man må bygge dammen med forskjellige "terassehøyder" vi vil vel  si at dette er missvisende da det er svært få arter som liker å stå dypere en 20cm , så hvorfor skal man lage mange terrasse høyder er vi usikker på.

0-20cm for siv og sump+ dyp del til vannlilje skulle holde. 

Vi syntes nok den beste løsningen er gode grunne soner der det passer med planter og at den dype delen heller skråt mot det dypeste stedet der pumpe eller bunndren tar møkk til filteret .

 

God plantevekst med Næringskuler

Vil vi anbefale langtidsvirkende næringskuler til vannplanter og vannliljer .dette til alle blomstrende planter, Nåringskuler er spesialutviklet for å avgi riktig mengde næring igjennom sessongen, men stikk 1-2 næringskuler ned tett inntil roten når disse settes i dammen.

Næringskuler er mest nødvendig for deg som ikke har fisk som basjer rein plante gjødsel.

Tropex sender mye planter i postpakker og vi gjør dette fordi det er vrient å finne på lokale hagesenter. Planten overlever postfrakt fint , men den ser ikke alltid så pen ut når den er fremme etter noen opp ned runder i posten. 
Vi anbefaler derfor å plukke disse i butikken om du ikke bor for langt unna.

Da ser du også selv hvem planter du vil ha med hjem