Fagspråk i koi og hagedam hobbyen

opprettet den

Fagspråk i koi og hagedam hobbyen

Fagspråk i dam og koihobbyen 

 

Ord som bunndren, spindrift, skimmer, bypass, pumpeført, gravitasjonsført, statisk, mekanisk, moving bead, løftehøyde, sump, uv og pvc limedeler er ord som ofte brukes i dam og koihobbyen.

 

Å bygge en velfungerende hagedam kan lages veldig enkelt uten fremmed ord.

Det gjelder å etterlikne en biologisk naturdam i miniatyr.

Planter, dyreliv og evt mengde fisk må balanseres, og med en passende pumpe som sirkulerer vannet som igjen gir oksygen til organismer og bakterieflora, vil du kunne få et velfungerende vannmiljø.

 

Men for deg som vil bygge et fiskebasseng med store koi som spiser masse pellets, og når fiskene bæsjer som en halvstor hund og du i tillegg bygger en dam, der planter ikke tar opp næringen . Ja da kommer vannmiljøet helt ut av balanse.

Når du i tillegg ønsker vannet skal holde seg speilklart ned til bunnen av bassenget.
Ja da trenger du sannsynligvis å lære deg hva alle disse fremmed ord  betyr.

 

Her er en kort forklaring på disse: 

 • Bunndren  er et sluk i bunnen av dammen der vann føres i rør frem til et filter.
 • Spindrifter  er et bunndren med luft i lokket, teknikken er kjent fra oppdretsnæring der luften som stiger i senter, skaper en slags vulkan efekt. Vannet vil velte opp i senter og skli ut mot siden og ned tilbake mot bunndren. Teknikken fungerer meget bra i en sirkulær dam. 
 • Skimmer er et overløp eller kall det sluk i toppen av bassenget der alt overflate rusket sklir fortløpende inn i filteret. 
 • Bypass er en rørgate som er bygget forbi en filter enhet så du kan kjøre vann utenom ved behov.
 • Pumpeført er betegnelse på et filter der man pumper vann inn i filter. Normalen her er og plassere pumpe i dam med slange ut til filter som står utenfor dam. Vi kaller dette filteret for pumpeført filterløsning.
 • Gravitasjonsført filter er når vann selvrenner fra et eller flere bunndren og skimmere , normalt i 110mm kloakkrør frem til et filter som står plassert i samme høyde som vannspeil. Fra dette filteret monteres en pumpe som suger ut vannet, som føres tilbake i dam eller foss/bekk eller om du har flere samenhengende dammer skal dette vannet ut i øvre dam og hravitasjonsført filter skal stå ved nedre dam.
 • Statisk filtrering. Et stillestående biologisk filtermedie .
 • Mekanisk filtrering. Et partikkelfilter som enkelt stopper små partikler i vannet . Trommelfilter og Sievefilter er vanlige typer mekanisk filtere. 
 • Moving Bead  filtrering. Biomedie i bevegelse med luft. Dette er opprinnelig en norsk patent utviklet av Hallvard Ødegaard fra NTNU på slutten av 80 tallet. Dette er i dag en verdenskjent måte å filtrere kloakk vann på.
 • Løftehøyde brukes på pumpens trykk evne. Har en pumpe Max løftehøyde på 4 meter vil den ikke gi noe vann på 4,1m Mens på 3,9 meter vil det komme noen få dråper. En pumpe på 10.000 liter pr time gir derfor kanskje bare 5000 liter en meter opp. Dette er viktig å ta høyde for under valg av pumpens størelse og ytelse ved x meter løftehøyde. Ps løftehøyden begynner fra vannspeil og opp. Ikke fra dammens bunn.
 • Sump brukes om plantefilter. Et sumpfilter fungerer ved at sumpplantene suger til seg nitrat/næringen fra vannet. 
 • Uv eller Uv-C som det egentlig heter er et bestrålingskammer der lys med uv-C stråler vannet slik at svevealger steriliseres. Dette vil klarne vannet i dammen.
 • Pvc limedeler eller egentlig pvc-U er rørdeler koblinger og slanger som kan hel limes med type tangitt lim til mange bars trykk. Dette er også mye brukt av rørleggere og bassengbyggere 

 

For en tid tilbake hadde jeg besøk av en hyggelig dame som hadde rådført seg på FB og bedt om gode råd om hva hun burde ha til sin dam.

På listen hadde hun notert stort sett alt av disse fremmedord og hun var særs fornøyd over alle gode og velmente tips hun hadde mottatt. 

Hun ble derimot litt paff da jeg forklarte hva dette ville innebære å bygge og ikke minst total kostnaden på dette kraftverket av et filtersystem som skulle drifte hennes fuglebad på +- 1000L 

 

Hos Tropex er vi opptatt av å hjelpe deg frem til riktig utstyr for ditt prosjekt og din lommebok.

Jo bedre du kan forklare oss ønsker og krav, jo større er sjansen for at vi finner en løsning sånn du drømte om. 

Ta med noen bilder av planene i hagen eller i kjeller og vis oss.

 

 

 


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din