Steriliserer svevealgene i dammen, algene dør ut og du får klart vann.
Du er sikret å unngå grønt vann dersom du dimmensjonerer UV-C enheten iforhold til damstørrelsen.

 

Vi anbefaler 3 watt pr. 1m3 vann, og 50% av vannmengden i dammen må passere lyset pr.time.