Et hagedamfilter har som oppgave å fjerne rusk og gi glassklart vann i dammen.

Filteret har også som oppgave å bryte ned avfallsstoffer biologisk.

Til dette trengs et filtermedie med stor overflate så bakterier har overflate å gro på.

Bakteriene trenger oksygen og medie må være mulig å rense enkelt.

Samtidig må selve filteret ha en god løsning på rens/vask og dimensjonert for vanngjenomstrømning som er nødvendig.

Mange filtere har også integrert uv lys som steriliserer sveve-alger så disse dør ut iløpet av en livssyklus.
En svevealge lever en ukes tid.

Svevealger er så små at du ikke kan se disse med det blotte øye, men når disse blir mange kan vannet få et graftig grønnskjær.

Dette er ofte et større problem i lukkede foliedammer fremfor naturlige dammer og tjern. 
Årsaken er at foliedam har lite overflate og grobunn for bakterier sett mot naturlig sand eller leirebunn, og dermed er næring ofte et overskudd i foliedam og algene får spesielt gode forhold.

Vi har ofte tett fiskebestand sett mot naturlige innsjøer og derfor trenger spesielt koidammer med store koi svært godt filter.

Store filtere har ofte kun en filter opphave og det kan være nødvendig å sette sammen en passende serie etter dammens behov.

 

Mekanisk filtrering 

Våre mekaniske filtere fjerner partikler fra vannet. Dette er normalt filere vi kaller sievefiltere eller trommelfiltere.

Med dagens tromelfiltere kan vi levere filtere som renser seg selv med høytrykks pumpe og rensen likner spyling med høytrykkspyler med mange dyser.

Disse bruker ca 1Liter vann under rens og avfallet renner tett i sluk. 

 

Biologisk filtrering 

Biologiske filtere er bolig for gode bakterier som bryter ned avfall,

Vi kaller denne prosessen nitrifiserings prosessen . Amonia oppstår etter avfall , dette brytes ned av bakterier til Nitrit , deretter bryter nitrit bakterier dette ned  til Nitrat .
Nitrat er det samme som gjødsel . For å fjerne gjødsel trenger du planter. 
Om du da har fisk, ender , amfibier eller annet som spiser planterester, ja , da er sirkelen komplett ! 

Biologiske store filter kaller vi vanligvis movingbead eller bead filter.

 

I mindre damfiltere brukes gjerne skummgummi eller filtermatter av fiskesene , lavastein , leca , plastkuler zeolitt filtersupstrat etc. 

 

Uv-C Filtere 

I tillegg til å sterilisere alger steriliserer uv også bakterier. Om vannet siger sakte forbi kan den også avlive virus.

Disse sitter ofte interegrert i mindre komplette filtere, men er mer normalt og ha separat på store filteranlegg.

Mer om uv finner du under kategori uv-C lys .

 

Skal du ha store fisk må du beregne kraftig filter 

10 store koi på 50-70cm spiser over en kg mat i uka , noe som betyr mye avfall og godt dimensjomnet filter er nødvendig. 
 

Tropex har i hovedsak filtere fra 3 ledende filterfabrikker.

2 har produksjonen i Nederland og en i Kina 

Vi har sammarbeidet i 30 år med den ene i Nederland og 15år med Kina fabrikken.

Dette gjør at vi er sikre på 2 ting .

Tropex er dritbra på filtrering og Prisen er bare best ! 
 

Filter er vanskelig å velge, selv for den med erfaring , ta derfor gjerne kontakt eller ta turen innom butikken i Hallangsveien 91 / 1455 Nordre Frogn for å se fysiske løsninger og en hyggelig filterprat .

 

Vi ser frem til å vise deg. 

Mvh ØIvind og Kjetil i Topex