Det er viktig å ha kontrollen på vannverdiene så de tilfredstiller dyr og planter som er i dammen.
For de som har Koi er vannkvalitet viktig for å lykkes.